Borçlar ve Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Esnaf İşletmesi ve Serbest Meslek Hukuku

Matur & Ökten & Karayel Keßler Hukuk Bürosu, şirketleşmeye gitmeksizin işletme sahibi olmuş tacir, esnaf ve serbest meslek mensuplarına hukuki destek vermektedir.

Büromuz en çok ticari işletmenin kuruluşu ve tescili, ticari işletme rehninin kurulması, ticari işletme devri, tacir ve esnaflarca yapılan alım satım, kiralama, kredi ve leasing gibi sözleşmelerin düzenlenmesi, tacir ve tacir yardımcılarının sorumluluğu ve acentelik konularında hizmet vermektedir.

Franchising sözleşmeleri ve uluslararası ihracat sözleşmeleri de büromuzun çalışma alanına girmektedir. Ayrıca ekibimiz serbest meslek icra eden kişilere mensubu oldukları meslekler nedeniyle ortaya çıkan hukuki problemlerde yardımcı olmaktadır.