Arabuluculuk ve Tahkim

Kurucu avukatlarımızdan Av. Efsun Matur avukatlığının yanı sıra Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı Türkiye’nin ilk arabulucularından olup aynı zamanda Arabuluculuk eğitimleri vermektedir. Büromuz avukatlarından Av. Dicle Matur Çökelek ve Av. Bahar Nalan Danış da arabulucu olarak çalışmalarını devam ettirmektedirler ve pek çok farklı konuda uzman arabulucudurlar.

Arabuluculuk resmi bir çözüm yöntemi olmamakla birlikte, önceden belirlenmiş bir prosedüre bağlı bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu, dostane bir çözüme ulaşmak amacıyla taraflara yardımcı olmak ve bu süreci etkinleştirmek üzere görevlendirilmiş kişidir. Arabuluculuğun en önemli özelliği konuya dahil her tarafın çıkarlarını gözeten bir prosedür olmasıdır. Taraflar, arabuluculuk sürecini ilk toplantının ardından diledikleri herhangi bir anda sonlandırabilirler. Bu süreç içerisinde taraflara herhangi bir karar dayatılamayacağı gibi, taraflar müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varıp varmamaya da serbestçe karar verebilirler. Gizlilik prensibi dolayısıyla taraflar, bu süreç içerisinde gündeme gelen çözüm seçeneklerinin bu süreç haricinde hiç bir etkisinin olmayacağının güvencesi altındadırlar. 

Arabuluculuk dışında avukatlarımızdan büromuz müvekkillerine ulusal ya da uluslararası alanda tahkime gidilmesi halinde ve tahkim kararlarının yerine getirilmesi amacıyla hukiki destek vermektedir.