Arabuluculuk ve Tahkim

Kurucu avukatlarımızdan Av. Efsun Matur avukatlığının yanı sıra Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı arabulucu olarak da çalışmaktadır. Av. Dicle Matur Çökelek ise arabuluculuk eğitimini tamamlamış ve yeni arabulucu olmuştur.

Arabuluculuk resmi bir çözüm yöntemi olmamakla birlikte, önceden belirlenmiş bir prosedüre bağlı bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu, dostane bir çözüme ulaşmak amacıyla taraflara yardımcı olmak ve bu süreci etkinleştirmek üzere görevlendirilmiş kişidir. Arabuluculuğun en önemli özelliği konuya dahil her tarafın çıkarlarını gözeten bir prosedür olmasıdır. Taraflar, arabuluculuk sürecini ilk toplantının ardından diledikleri herhangi bir anda sonlandırabilirler. Bu süreç içerisinde taraflara herhangi bir karar dayatılamayacağı gibi, taraflar müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varıp varmamaya da serbestçe karar verebilirler. Gizlilik prensibi dolayısıyla taraflar, bu süreç içerisinde gündeme gelen çözüm seçeneklerinin bu süreç haricinde hiç bir etkisinin olmayacağının güvencesi altındadırlar. 

Arabuluculuk dışında avukatlarımızdan büromuz müvekkillerine ulusal ya da uluslararası alanda tahkime gidilmesi halinde ve tahkim kararlarının yerine getirilmesi amacıyla hukiki destek vermektedir.