Hizmetlerimiz

Sizin ve aileniz için Türkiye'de yeni bir yaşam

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Programı

Toplu ve Bireysel İş Hukuku

İş Hukuku

Köln ofisimiz, Türkiye-Almanya bağlantılı her türlü hukuki konuda yanınızda...

Türk-Alman Hukuku

Doğrudan ve takipli iflas ve iflasın ertelenmesi konularında müvekkillerimize hukuki destek vermek

İcra ve İflas Hukuku, Kurumsal Şirketlerin İcra İşlerinin Yürütülmesi

Türkiye'de yabancıların eğitim alması, oturma izni ve çalışma izni alması, gayrimenkul edinmesi

Yabancılar Hukuku, Yabancı Mahkeme ve Tahkim Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Birleşme ve devralmalar (asset deal/share deal) sırasında danışmanlık, due diligence

Birleşme ve Devralmalar (M&A) ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Ekibimiz müvekkillerimize alternatif uyuşmazlık çözümleri sunuyor.

Arabuluculuk ve Tahkim

Maden Kanunu uyarınca maden ve doğal kaynakların aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması

Enerji ve Maden Hukuku

Sözleşmeler, Ticari sözleşmeler, tacir, esnaf ve serbest meslek mensuplarına hukuki danışmanlık

Borçlar ve Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Esnaf İşletmesi ve Serbest Meslek Hukuku

Müvekkillerimize imar projelerinin başarıyla sonuçlandırılması için hukuki alt yapıyı oluşturuyoruz.

Gayrimenkul Hukuku, Kentsel Dönüşüm ve İmar Hukuku

Ceza Kanunu, Ticaret Kanunu, Gümrük Kanunu ve Vergi Kanunu nedeniyle açılan ceza davaları

Ceza Hukuku

Herkesin her zaman karşı karşıya kalabileceği aile hukuku ve miras hukuku problemleri

Aile Hukuku ve Miras Hukuku

Özellikle fikri mülkiyetin ihlali, marka tescili ve korunması, tekstil ve dizayn

Fikri Mülkiyet Hukuku

Kooperatif kuruluş sözleşmelerinin hazırlanması, kooperatiflerin idaresi ve anlaşmazlık çözümü

Kooperatifler Hukuku, Özellikle Yapı Kooperatifleri ve Kat Mülkiyeti Hukuku