Şirketler ve Ortaklıklar Hukuku, Şirketlere Hukuki Müşavirlik

Şirketler ve Ortaklıklar Hukuku, Matur & Ökten & Karayel Keßler Hukuk Bürosu’nun yoğun olarak hizmet verdiği alanlarından birini oluşturmaktadır.

Yabancı ve yerli sermayeli şirket kuruluşlarında şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, var olan şirketlerin genel kurul toplantılarının düzenlenmesinde hukuki yardımın verilmesi, sermaye arttırımı, bölünme ve hisse payı devri, şirket müdürlerinin şahsi sorumlukluk hallerinde hukuki desteğin verilmesi, şirketler topluluğu hukuku ve holding yapılanmalarında hukuki danışmanlık verilmesi büromuzun faaliyet gösterdiği alanlara örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca yabancı şirketlerin Türkiye bürolarının kuruluşu yaptığımız işler arasında bulunmaktadır.

Büromuz, Compliance konusuna büyük önem vermektedir. Compliance, şirketlerin kanuna uygun hareket etmesi anlamına gelmektedir. Hukuk sistemi, her şirketi faaliyetlerini yasal zorunluluklar ve standartlar çerçevesinde yapmaya zorlar. Bu şartları gerçekleştirmeden çalışan şirketlerin hukuki sorumlulukları ortaya çıkabileceği gibi, çalıştıkları alanda özellikle de uluslararası alanda ciddiye alınmama riskiyle karşılaşmaları söz konusu olabilecektir. Ekibimiz müvekkil şirketlerine ticari faaliyetleri süresince özel compliance şartlarını yerine getirmeleri için hukuki destek vermektedir.

Avukatlarımız yıllardır yerli ve yabancı sermaye şirketlerine, şahıs firmalarına, küçük ve orta ölçekli işletmelere, sanayi kuruluşlarına danışmanlık/müşavirlik hizmeti vermektedir. Müşavirlik hizmetimiz, şirketlerin güncel hukuksal değişikliklerden haberdar edilmesi ve şirketin bu değişiklikere uyumlanması dışında, şirketin ve ortaklarının her türlü yasal ihtiyaçlarının giderilmesini de içermektedir.