İş Hukuku

Büromuzun kurulduğu günden bu güne kadar yoğun olarak çalıştığı alanlardan biri İş Hukuku’dur. Ekibimiz bireysel ve toplu iş hukuku alanlarında özellikle şu konularda çalışmaktadır:

  • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki incelemesinin yapılması
  • Çıraklık, stajyer ve işveren ilişkilerinde sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki incelemenin yapılması
  • Alt işveren-asıl işveren ve işçi kiralama ilişkilerinin hukuki düzenlenmesi
  • İşçi – işveren uyuşmazlıklarının çözümlenmesi
  • İşyeri devri, devralmalarda ve yeniden yapılandırmalarda işçi işveren ilişkilerinin hukuki düzenlenmesi
  • İş kazası tazminat davaları
  • Kıdem ve ihbar tazminatı anlaşmazlıkları
  • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki incelemesinin yapılması
  • Sendikaların hukuki danışmanlığının yapılması