Almanya’da Yatırım

Almanya’da yatırım konusu her geçen gün daha çok Türk şirketinin gündemine alınan bir konu haline geldi. Türk şirketleri son dönemlerde Almanya’da şirket kurma veya devralma ya da stratejik ortaklıklar kurma yoluyla Almanya ve dolayısıyla Avrupa Birliği pazarına girme çalışmalarını yoğunlaştırmaya başladı.

 

Peki Neden Almanya?

 

Avrupa’nın en büyük ve dünyanın da dördüncü büyük ekonomisine sahip olan Almanya, yatırımcılar için sadece Avrupa piyasasına değil aynı zamanda dünya piyasalarına açılırken pek çok avantajı beraberinde getiren bir ülkedir. Almanya’nın en güçlü olduğu sektörler hizmet, sanayi ve inşaat sektörleridir. Özellikle İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı banka sektöründeki ağırlığın daha da Almanya’ya kayışına neden olmaktadır.

 

Almanya piyasasına hakim olan iş etiği ve zamanlı ödeme etiği ve ülkede teknolojik anlamda var olan güç yabancı yatırımcıların Almanya’da şirket kurarak ve/veya stratejik ortaklıklara girerek kendi ülkelerindeki şirket imajını güçlenmelerini de sağlamaktadır. Özellikle de “Made in Germany” etiketi altında satılan ürünlerin satışının çok daha rahat yapıldığı ve ürünlerin fiyatında pazarlık aralığının düştüğü görülmektedir.

 

Almanya’da kurulan şirketlerde ortakların Alman vatandaşı olması ya da Almanya merkezli bir tüzel kişilik olması şart koşulmamıştır. Bu durum yüzde yüz yabancı sermaye ile şirket kuruluşuna imkan vermektedir. Alman yatırımcı için geçerli olan hukuki şartlar, yabancı yatırımcılara da uygulanmaktadır.

 

Ayrıca yatırımcılar için bir diğer avantaj Almanya’daki sağlık ve sosyal sigorta sisteminin pek çok ülkeye nazaran şirket çalışan ve yöneticilerini tatmin edici çözümler sunmasıdır. Bu durum şirket kuruluşu sonrası yönetici ve çalışan bulmada avantaj sağlamaktadır.

 

Almanya’da Nasıl Şirket Kurarım?

 

Türkiye’de de sermaye şirketi olarak tanıdığımız ve ortakların sorumluluğunu sermaye ile sınırlama esasına dayanan Anonim Şirket (Aktiengesellschaft – AG)  ve Limited Şirket (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH) kurulması Almanya’da da mümkündür. Ancak Almanya’da ilk yatırımlarını yapmak isteyen Türkiye çıkışlı yatırımcılara önerimiz, yönetilmesi çok daha kolay olan Limited Şirket ile yatırıma başlamaları ve eğer istiyorlarsa Anonim şirkete ülkeyi ve pazarı tanıyıp, uygun personeli oluşturduktan sonra geçmeleridir.

Almanya’da son derece düşük sermayeli bir limited şirket (Unternehmergesellschaft UG – sog. Mini GmbH) kurmak mümkün ve normal sermayeli bir limited şirkette anasermaye en az 25.000,- EUR olmalıdır. 

      Almanya’da limited şirket tek veya daha çok ortaklı kurulabilmektedir. Kuruluş için ilk olarak şirket merkezinin hangi şehirde olacağı belirlenmeli, bir şirket adresi bulunmalıdır. Şirketin kurulur kurulmaz bir mali müşavir tarafından vergi açılışının yapılması gerektiği için yine kuruluş öncesi mali müşavir ile anlaşılmalıdır.  Şirket sözleşmesi Alman Kanunlarına uygun olarak hazırlanmalı ve Almanya’da şirket merkezinin bulunmasını istenilen şehirde bir noter tarafından tasdik edilmelidir. 

 

Alman Limited Şirketler kanunu, ortakların ve/veya yöneticilerin Alman vatandaşı olmasını veya Almanya’da ikametgahlarının/oturum izinlerinin bulunmasını ya da Almanca bilmelerini şart koşmamaktadır. Ancak kuruluş sonrası Türkiye’den bir ortak ya da müdürü Almanya’ya gönderme amacı mevcut ise gönderilecek kişinin Almanca bilmesi oturum çıkmasında olumlu rol oynayan kriterlerden biridir.  

Banka Hesabı açmak ne kadar zordur?

      Almanya’da bankalar yabancı uyruklu kişilerin kurduğu şirketlere hesap açmadan önce kendilerine detaylı bir dosya sunulmasını ve kendilerine kurulacak şirkete ve şirket ortaklarına ve Almanya’da potansiyel proje varsa buna dair bilgiler verilmesini isteyebilmektedir. Bu her zaman olmasa da her hesap açma talebi kabul edilmemektedir. Bu nedenle kurulacak şirketlerin ortaklarının şirket sermayesinin yatırılacağı bankayla mutlaka noterdeki kuruluş işleminden önceden irtibata geçmiş olması gerekmektedir. 

Şirket Kuruluşu Ne kadar Sürer?

 

Şirket kuruluşunun ne kadar sürdüğü tarafımıza en sık sorulan sorulardan biridir. Şirket adresine karar verildikten, vergi açılışını yapacak ve şirket muhabesini tutacak muhasebeci ile anlaşıldıktan, banka ile hesap açma ile ilgili görüşülerek hesap açma onayı alındıktan, tüm kuruluş evrakları hazırlanarak notere verildikten sonra tescilin yapılarak ilan edilmesi yaklaşık 3-4 hafta almaktadır.

 

Alman Kanunlarının Önemi!

 

Kurulacak bir şirketin çalışmak istediği sektöre göre vergi açılışı öncesi ya da bu sırasında çeşitli izinlerin alınması gerekebilmektedir. Bu izinlerin alınması gereken sektörlerden bazıları gıda üretimi ve gastronomi, inşaat ve gayrimenkul yönetimidir. Kuruluş öncesi yasal ön bilgiler olmaksızın yatırım planlarının yapılması son derece riskli olup masraf ve zaman kaybını önlemek için kuruluş işlemlerinin mutlaka Alman Hukukuna vakıf yasal temsilcilerden alınacak görüşler doğrultusunda yapılması ve tüm işlemlerin Alman Kanunlarına uygun gerçekleştirilmesi son derece önemlidir!