Enerji ve Maden Hukuku

Büromuz, enerji hukuku alanında çalışmaktadır ve müvekkillerine özellikle Maden Kanunu uyarınca maden ve doğal kaynakların aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili konularda hizmet vermektedir.

Rödovans sözleşmesinin hazırlanması, tescili ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü Maden Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlere örnek olarak verilebilir.