Gayrimenkul Hukuku, Kentsel Dönüşüm ve İmar Hukuku

Matur & Ökten & Karayel Keßler Hukuk Bürosu’nun başarıyla yürüttüğü bir diğer çalışma alanı ise Gayrimenkul Hukuku, Kentsel Dönüşüm ve İmar Hukukudur.

Bu alanlardaki taraf müzakerelerini başarıyla sonuçlandırmak için hukuki alt yapıyı oluşturmak, çalışma alanlarımız içine girmektedir. Müvekkillerimize inşaat projelerinin hayata geçirilmesinde idari hukuk ve özel hukuk alanlarında hukuki yardım vermekte ve mevzuata uygun hareket edilmesi için gerekli hukuki önlemlerin alınmasını sağlamaktayız.

Üst hakkı, intifa hakkı, rehin ve ipotek haklarının tesisi konularında deneyimimiz bulunmaktadır.

Ayrıca taşınmaz satışı, satış vaadi ve kiralama sözleşmelerinin tanzimi ekibimizce özenle yapılmaktadır. AVM inşaatları için yapılacak sözleşmeler, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, yatırım yapma amaçlı yerli yabancı finans kurumlarınca yapılan gayrimenkul alımı ve kiralanmasına ilişkin sözleşmeler de uzmanlık alanımızdadır.