TÜRKİYE İLE FİNANSAL BİLGİ ALIŞVERİŞİ ERTELENDİ- ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRKLER İÇİN GÖNÜLLÜ BEYANNAME FIRSATI HALA DEVAM EDİYOR.

Uluslararası vergi standartları kapsamında düzenlenen otomatik bilgi alışverişi (AEOI), vergi makamları arasında önceden tanımlanmış bir bilgilerin otomatik olarak alışverişini sağlar. AEOI’ya katılan yüzden fazla ülke arasında Türkiye de yer alıyor ve bu kapsamda yayımlanan AEOI Standartına uyum çalışmalarına dahil olmuş durumda.

AEOI Standartı çerçevesinde ve uluslararası vergi kaçakçılığı ile mücadele çabalarının bir parçası olarak, Almanya’da yaşayan ve Türkiye’de banka hesabı olan bireylerin 2020 yılının sonuna kadar verecekleri bir beyanname ile Alman vergi makamlarına bildirimde bulunmaları hedefleniyordu.

Ancak 2021 başından beri henüz Türkiye’nin Almanya’ya herhangi bir mali bilgi sağlamamış olması Almanya’da yaşayan Türkler’in beyanname sunması için açık bir kapı bırakmaya devam ediyor. Bu da Almanya’da vergi ödemekle yükümlü olan ve Türkiye’de bir hesapta bulunan vergilendirilmemiş geliri olan kişilerin, vergi kaçakçılığı düzenlemeleri kapsamında halen gönüllü olarak bir beyanname sunabilecekleri anlamına gelmekte.

Otomatik bilgi alışverişinin bir parçası olarak iletilen ayrıntılar, vergi mükellefinin adını, adresini, doğum tarihini, hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını içerir. Hesap bakiyesi ve sermayeden elde edilen gelirler de vergi makamlarına açıklanır. Bu, yetkililerin gelir üzerinden ödenmesi gereken vergilerin gerçekten usulüne uygun olarak ödenip ödenmediğini veya yasa dışı kazançların yabancı hesaplarda saklanıp saklanmadığını kontrol etmelerine olanak tanır.

Almanya’da yaşayan ve Türkiye’deki hesaplarında vergilendirilmemiş geliri olan mükellefler, olası bir cezadan muafiyet elde etmek için bu süreyi gönüllü olarak vergi kaçakçılığı beyannamesi vermek için değerlendirebilirler.

Gönüllü beyanname mutlak surette vergi kaçakçılığının yetkililer tarafından tespit edilmesinden önce verilmelidir. Beyannamenin eksiksiz olması ve vergi açısından ilgili olan önceki on yıla ait tüm bilgileri içermesi gerekmekte. Beyanname verilirken yapılan küçük hatalar bile cezadan muafiyet elde etme yerine para cezası veya hapis cezasına neden olabilir.

Bu nedenle yapılacak olan beyanname işlemlerinin mutlaka konusunda uzman tecrübeli avukatlara danışılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.