Pandemi sonrasında artış gösteren uzaktan çalışma yöntemi için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, 10 Mart 2021 tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Uzaktan Çalışma, Yönetmelik’te, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi olarak tanımlanmıştır.

Yönetmenliğe göre geçerli bir uzaktan çalışma sözleşmesinin oluşabilmesi için;

1-uzaktan çalışmaya dayalı iş ilişkisi yazılı olarak kurulmalı,

2-çalışanın işini yürüteceği mekan işveren tarafından düzenlenmeli, maliyetin nasıl karşılanacağı işçi ile işveren arasında belirlenmeli,

3-gerekli malzeme sağlama yükümlülüğü işverene ait olup, işçiye tutanakla teslim edilmeli, giderlerin nasıl karşılanacağı işçi ile işveren arasında sözleşmeyle düzenlenmeli,

4-uzaktan çalışma için işçi, işverene yazılı başvurduktan sonra, işveren olumlu veya olumsuz en geç 30 gün içinde talebi karara bağlamalı,

5-mesai saatleri, iş sözleşmesinde mevzuata uygun olacak şekilde düzenlenmelidir.

Zorunlu haller durumunda, işveren çalışanlardan bir bölümünü işçinin rızası aranmaksızın evden çalıştırabilir.

Fazla çalışma, işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilir.

Uzaktan çalışanın iş yeri güvenliği konusunda sorumluluk işverende olup, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmeli, gerekli eğitimi vermeli, sağlık gözetimini sağlamalı ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almalıdır.