Av. Efsun Matur

Kurucu Ortak Avukat

İletişim

Eğitim

İzmir Bornova Anadolu Lisesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Av. Efsun Matur hakkında

Matur & Ökten & Karayel Keßler Hukuk Bürosu’nun kurucularından Av. Efsun Matur, 1983 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden (BAL), 1988 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

1989 yılından bu yana İzmir Barosu’na kayıtlı olan Av. Efsun Matur, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden arabuluculuk eğitimi alan Av. Efsun Matur, bu eğitimi 2013 yılında başarıyla tamamlamış ve Arabuluculuk Sicili’ne kaydolmuştur. Avukat, 2016 yılında Global Mediators Network (GMN) eğitimini alarak uluslararası arabuluculuk yapmaya hak kazanmıştır.

Bunun yanı sıra Av. Efsun Matur 2010 yılında İzmir Barosu’nun bünyesinde düzenlenen ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sine Başvuru’ ve 2012 yılında da yine İzmir Barosu bünyesinde gerçekleşen “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru” konulu eğitim seminerlerine katılmıştır.

Av. Efsun Matur, Eylül 2016’dan beri Kıbrıs Amerikan Üniversitesi – Girne Amerikan Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve MBB (Mediators Boyend Borders) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Diplomasi Okulu’nda Uluslararası Saha Diplomasisi (grass root) eğitimi almaktadır. Avukatın uzmanlık alanlarına aşağıdaki konular girmektedir:
  • Gayrimenkul Hukuku, özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
  • Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku, özellikle sözleşmeler, çerçeve sözleşmeler, genel işlem şartları
  • Ticari temsil ve mümessillik, ticari iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklar
  • Şirketler Hukuku ve Adi Ortaklıklar, özellikle aile şirketleri, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler
  • Aile Hukuku ve Miras Hukuku uyuşmazlıkları, evlilik sözleşmeleri
  • İdari Davalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ve Türk Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurular
← Previous