Av. Bahar Nalan Danış

Ortak Avukat

İletişim

Eğitim

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Av. Bahar Nalan Danış hakkında

Bahar Nalan Danış, ofisimizde danışman avukat olarak görev almaktadır. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tam burslu olarak okumuş olup, 2004 yılında İstanbul Barosuna kayıt olarak mesleğe başlamıştır.

Telekomünikasyon, otomotiv, sağlık, e-ticaret gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, önde gelen uluslararası ve yerli müvekkillerle çalışma imkanı bulduğu 15 senelik tecrübesi içerisinde yoğunluklu olarak Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

Staj döneminden itibaren İstanbul’un saygın hukuk bürolarında çalışmış, akabinde çok uluslu bir bilişim şirketinde Şirket Avukatı olarak ve uluslararası bir finans kuruluşunda Kıdemli Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır.

Bahar Nalan Danış şu anda serbest avukat olarak mesleğini sürdürmektedir. Kendisi ayrıca Adalet Bakanlığına bağlı Resmi Arabulucudur.

Uzmanlığı genel olarak birleşme & devralmalar, şirket bölünmeleri, ortak girişimler ve şirket kuruluşlarıdır. Hukuki incelemelerin yürütülmesi, hissedar ve/veya yöneticiler arasındaki ihtilafların halli, Rekabet Kurumuyla ilgili işlerin yürütülmesi, ICC tahkim kurulu dahil olmak üzere tahkim uyuşmazlıklarında müvekkillerin temsili ve her türlü sözleşmenin hazırlanması ve incelenmesi (ticari akitler, iş sözleşmeleri, hissedarlık sözleşmeleri vs.) uzmanlık alanına giren süreçler arasındadır.

← Previous